Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Az óvodáról

Óvodánk többcélú intézmény.
Alapfeladata: óvodai nevelés, bölcsődei ellátás
Nyitva tartás:
A hét 5 munkanapján 6.30 -tól 17 óráig (összes idő: 10 óra 30 perc) tartunk nyitva.
Teljes mértékben rendelkezünk a pedagógiai programunk megvalósításához szükséges személyi, tárgyi, infrastruktúrális feltételekkel.
Óvodánkba Sármellék és Szentgyörgyvár 3-7 éves korú gyermekei járnak.

A 3– 7 éves életkori szakaszt a gyermek fejlődésében, személyisége alakulásában egész életére meghatározó, megismételhetetlen lehetőségnek tartjuk. A gyermekközpontú, befogadó óvodai nevelésnek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszünk.
Óvodánk részt vesz a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált nevelésre javasolt sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében.
Nevelő-fejlesztő munkánk eredményeként az óvodáskor végére olyan gyermeket kívánunk nevelni, aki:
- vidám, jó humorral rendelkező, kiegyensúlyozott, kreatív egyéniség
- összerendezett, harmonikus mozgású,
- a környezete által nyújtott információk befogadására nyitott, környezetét szerető, ismerő és azért tevékenyen tenni akaró, cselekvő ember
- környezetében biztonságosan eligazodó, azzal harmóniában élő, tapasztalatait, ismereteit, élményeit aktívan tudja feldolgozni
- szívesen kommunikáló, tudja önmagát értékelni, konfliktushelyzeteit tudja mérlegelni, kezelni, megoldani.
- nyílt, őszinte, illemtudó, szerepet vállaló, segítőkész, magát és másokat elfogadni tudó, együttműködő a társakkal, felnőttekkel
- az iskolai életmód elfogadására képes, felkészült, megfelelő kompetenciákkal rendelkező
Elsődleges célunk:
A „Zöld Óvodai„ tartalom megvalósítása, a környezettudatos életmód kialakítása.
Minél több érzékszervi és mozgásos tapasztalat szerzése az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről, valamint annak formai, mennyiségi viszonyairól. Életkoruknak megfelelő szinten olyan szokásrendszer elsajátítása, amelyek meghatározzák a környező világgal való kapcsolatteremtést, biztos eligazodást.
Megismerjék a szülőföld, és az itt élő emberek helyi hagyományait, néphagyományait, szokásait, tárgyi kulturális értékeit, megtanulva ezzel a közösséghez tartozás élményét, a haza szeretetét, védelmét.

Óvodánk kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt (bölcsőde), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, egészségügyi, illetve közművelődési intézmények), és az óvodai élet után (általános iskola) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. A kapcsolattartás formái, módszerei meghatározottak, a kapcsolatok kialakításában és fenntartásában nyitottak és kezdeményezőek vagyunk.

Intézményi innovációk, „jó gyakorlatok”
„Kukamanók” - Szelektív hulladékgyűjtés
Tök ügyes hét
Gyógyteával egészségesen
 
Az intézmény szakmai elismerései
2013. Zöld Óvoda cím I, alkalommal
2016. Zöld Óvoda cím II. alkalommal
2016. Biztonságos Óvoda cím
2017. SportManó Program
2018. Boldog Óvoda cím I. alkalommal
2019. Boldog Óvoda cím II. alkalommal
 
Az intézmény sikeres pályázatai
8/2009 (II. 26.) ÖM rendelet alapján infrastruktúra fejlesztése és korszerűsítése az egységes óvoda-bölcsődei csoport kialakítására
2011/2012 tanévben a TÁMOP-3.2.11.sz. projekt keretében drámapedagógiai foglalkozás, manuális készségfejlesztés és játékos sportfoglalkozás zajlott.
A TÁMOP-3.2.3 „KOMPok a túlsó partra” pályázatnak köszönhetően játékos angol foglalkozásra nyílt lehetőség.
4/2012. (III.1) BM rendeletalapján Óvoda felújítás
TÁMOP-3.2.11/10/1-2010-0178 Játékos sport – fenntartási időszak
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0436 Hétszínvilág című pályázat a 2013-2014. évben befejeződött
TOP 1.4.1.-15-ZA1-2016.-00010 A fogalakoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése című pályázat a bölcsőde kialakítására
2018. Okosóvoda Start Program óvodánk honlapjának kialakítására.