Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

A Micimackó csoportról

A Micimackó csoportban 3 éves kortól 7éves korig várjuk a gyermekeket.
A csoportszobában egészséges és biztonságos környezetet alakítottunk ki. Törekedtünk a kellemes, nyugtató színek alkalmazására.
A környezettudatos magatartás kialakítása fontos volt számunkra, melyben elsődleges feladatunk a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások kialakítása. (Tervezése komplex formában „a külső világ tevékeny megismerésével” valósul meg.)
Élményekkel teli közös tevékenységek során az egymáshoz tartozás érzését erősítettük pl: projekt hetekkel, napokkal (Tök- Ügyes hét, Takarítási világnap, Gyógyteával egészségesen, Évszakok….) Csoportunkon belül és kívül is,( Tappancs ill. Süni csoporttal) faluszinten, hagyomány őrző  programjainkkal.
-         A születésnapokat, esetleg a névnapokat megünnepeltük, a gyermekek énképének, pozitív önértékelésének erősítését segítettük.
-         A szociális érzékenység fejlesztése érdekében egymás tulajdonságainak elfogadására ösztönöztük személyes példánkkal a gyermekeket
-         A játékosságot tudatosan alkalmazzuk az anyanyelvi nevelés során, pl. anyanyelvi játékok, drámajáték, bábjáték során
-         A beszédfejlődésben, hangképzésben való lemaradások, hiányosságok felismerése, kezelése érdekében szakember segítségét vehettük igénybe. Sajnos némely gyermek esetében azt tapasztaltuk, hogy az otthoni gyakorlás bizony elmaradt. Így nehéz jó eredményeket elérni.
A játék személyiségfejlesztő hatásának érvényesítése
-         A gyerekek a játékidő alatt szabadon dönthettek, hogy mivel, kivel és mit játszanak, milyen helyet választanak játékukhoz. A tartalmas játékhoz biztosítottuk a feltételeket, játékeszközöket, helyet választanak játékukhoz

A tevékenységekben megvalósuló tanulás
-         A szervezett és spontán tanuláshoz szükséges támogató környezetet teremtettünk változatos eszközökkel
-         Tevékenységeinkben megjelent az öröm, a humor, belehelyezkedtünk a gyermek érzéseibe, együtt éltük át a tevékenységeket, eseményeket.


Szeretnénk a világra nyitott, érdeklődő gyerekeket nevelni, akik védik és óvják környezetüket. Ehhez leginkább a tapasztalásokkal vihetjük közel a gyerekeket. Fontosnak tartjuk a folyamatos megfigyeléseket, kísérleteket, a helyszíni foglalkozásokat, élményszerző sétákat és tevékenységeket, a gyűjtőmunkát és a családok bevonását.. Fokozottan figyelünk természeti környezetünkre, a növény- és állatvilágra, hiszen „Zöld Óvoda” vagyunk.
A mozgás fontos tevékenysége napjainknak. A szabad játékban a gyermekek spontán, természetes mozgása közben, valamint a kötelező testnevelési foglalkozáson valósult meg a mozgásfejlesztés. A heti torna, mindennapos testnevelés sok megtapasztalást kínált, és a szabad mozgás is ugyanolyan fontos szerepet játszott a mindennapokban. Kiemelt feladatunk a kudarctűrés erősítése, a csapatszellem, összetartozás, összedolgozás átéreztetése, a veszélyes helyzetek elkerülése, saját és társaik testi épségének figyelemmel tartása. A mozgás legyen örömforrás és sikerélmény számukra.
 

Galéria