Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Az étkezésről

Étel érzékeny gyermekek étkeztetésének eljárásrendje: Intézményünkbe speciális étkezést tudunk biztosítani. Az orvosi igazolásokat a főzőkonyha élelmezésvezetőjéhez kell eljuttatni.

Az óvoda és bölcsőde étkeztetését az ATROPLUSZ Szolgáltatási és Közétkeztetési Kft.  biztosítja.
Élelmezésvezető: László Krisztina

Térítési díjak

Az intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni, amely napi háromszori étkezést foglal magába (tízórai, ebéd, uzsonna).
A térítési díj mértéke az óvodában: 941 Ft/nap
A térítési díj mértéke a bölcsődében: 967 Ft/nap
Az étkezési térítési díj fizetésére minden hónap 25-én van lehetőség.
Délelőtti befizetés: 7.00-9.00
Délutáni befizetés: 15.00-16.00
A befizetések rendje és módja, a befizetés időpontjának pontos dátuma az óvoda hirdetőtábláján van kifüggesztve.
A befizetés készpénzes fizetéssel teljesíthető.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a szülő az alábbi jogcímeken veheti igénybe gyermeke után a 100%-os normatív kedvezményt, azaz az óvoda ingyenes étkezést biztosít, ha a gyermek:
  1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  2. tartósan beteg vagy fogyatékos,
  3. családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  4. családjában három vagy több gyermekeket nevelnek
  5. nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
  6. a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz a nettó összegének 130%-át.
A normatív kedvezmény igénybevételéhez a szülőnek a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerint nyilatkozatot kell benyújtania az intézményvezető felé. Igényüket az óvodatitkárnak kell jelezni, aki biztosítja a benyújtáshoz szükséges nyomtatványt. A normatív kedvezmény iránti igény - kivéve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt - a nyilatkozat megtételét követő hónap első napjától kerül érvényesítésre. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a normatív kedvezmény a határozat kiadásának kezdő napjától érvényes.
Az igazolásokat, a nyilatkozatokat és kérelmeket az óvodavezetőnek kell benyújtani. Az étkezési térítési díjkedvezményre jogosító iratok lejárati határidejének figyelemmel kísérése a szülő feladata.

Kapcsolat

Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde

8391 Sármellék, Dózsa György u. 344.

Óvodavezető: Józsa Katalin

Telefon:
+36 83/355-004

E-mail:
sarmellekovi.amk@gmail.com

Nyitvatartás példa:
Hétfő-Péntek-ig: 
6.30 - 17.00

Adószám: 15558956-1-20

Intézményi védőnő: Horváth Beáta

Intézményi orvos: Dr. Erdős Júlia

Családvédelmi szolgálat:
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
8360 Keszthely, Csók István u. 1/A.